Materiały filmowe

Gratowanie (Deburring)

Skrobanie (Scraping)

Gratowanie (Deburring)

Skrobanie (Scraping)

Skrobanie przy użyciu narzędzia HM 10. Nacinanie kieszeni olejowych.

Skrobanie (Scraping)

Prezentacja BIAX AMB 2016

Firma Fukuda - Japonia. Prezentacja gratowania detali przy zastosowaniu robota i wrzecion BIAX

Gratowanie odlewu korpusa silnika elektrycznego przy zastosowaniu robota i wrzecion pneumatycznych Biax

Gratowanie otworów przy użyciu narzędzi: BE 805, BEW 309, FLV 8-12, HB125, MB-30E, MBF5Z, PS25, WRZECIONO RSC, SRD 3-55/2, SRV8-30/2, SRV6-45/2 SL, TVD -3 100/2, WRD 6-20/3 Z

SBRH 818 Idealna szlifierka do najcięższych prac. Zapewnia to wyjątkowo mocny napęd. Przeznaczona do pracy oburącz, z dwoma podwójnymi zespołami łożysk po obu stronach silnika pneumatycznego, szlifierka ta jest „wiernym sługą” jej właściciela.

Szlifierka BIAX SRD 8-30/2 SL posiadają unikalny system łożyskowania*, który zapewnia obróbkę detalu (zwłaszcza spoin pachwinowych) bez drgań, wibracji czy wpadania z rezonans co skutkuje gładką powierzchnię detalu po obróbce.

Gratownica kątowa do gratowania/fazowania otworów w miejscach trudnodostępnych. Zasadniczą różnicą od poprzednich modeli jest tu sposób mocowania gratownika/fazownika; które ma tu trzpień cylindryczny i jest mocowane w tulejce zaciskowej o Ø 6mm.

Jest to nasz „top model”, do gratowania/fazowania w miejscach ciasnych, trudnodostępnych, np. wewnątrz rury o Ø wewn. 20 mm, do której dospawana jest, np. pod kątem 90 druga rura i należy sfazować ostre krawędzie wewnątrz przecinających się otworów.

Zakres otworów – Ø 3,5÷14 mm (z HSS) nr zamówieniowy 001 950 290 zakres otworów – Ø 5÷24 mm (z HSS) nr zamówieniowy 001 950 291

Pilnikarka FR 5 8 z uchwytem pistoletowym jest cicha w pracy, ma niski poziom drgań i wibracji. Regulowana częstotliwość (ilość) skoków na minutę oraz długość skoku. Obrotową głowicę, co ułatwia pracę przy różnych położeniach obrabianych powierzchni.

Pilnikarka prosta mini FLV 1 20

Pilnikarka prosta mini FLV 4 9

Szlifierka T6-50 S podobna jest w ergonomicznym kształcie do szlifierki turbinowej T 3-65 S, szlifierka ta posiada również cichy i bezolejowy napęd. Opracowana jest specjalnie do stosowania frezów o trzpieniu do Ø 6mm.

Przy 100.000 obr/min i elastycznym zespole łożysk wrzeciona można osiągnąć optymalną jakość powierzchni podczas obróbki wykańczającej materiałów metalowych. Dzięki napędowi turbinowemu, szlifierka ta może pracować bez smarowania olejem.

Te szlifierki kątowe – z długą szyjką z przodu i małą „główką” są odpowiednie do prac wymagających dokładności i wysokiej wydajności w miejscach trudnodostępnych. Dostępne są dwie wersje: - model z głowicą 90O (ZL 90) i 45O (ZL 45).

Konstrukcja czy wygląd tych szlifierek są podobne do modelu SRD 6-45/2, jednak zastosowano tu dłuższe i smuklejsze, „cieńsze” wrzeciono tak, że można pracować tymi szlifierkami w miejscach trudnodostępnych. Uwaga: max. Ø tulejki zaciskowej wynosi 3 mm.

NOWOŚĆ - pilnikarkA FLV 8-12, przeznaczona jest do podobnych zastosowań co pilnikarka PLF 88. Model FLV 8-12 F posiada niezwykle niski poziom drgań i wibracji i posiada łatwą regulację długości skoku.

Szlifierka SRD 3-55/2 55.000 obr. jest najmniejszą i najlżejszą szlifierką BIAX

Specjalna frezarka pneumatyczna BIAX do wycinania otworów. Regulowana długość/głębokość robocza freza. Narzędzie odpowiednie do wykonania i obróbki prostych i krzywoliniowych otworów/powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych

Narzędzie specjalne BIAX - wycinanie otworów w blachach stalowych, kompozytowych oraz w tworzywach sztucznych

Gratowanie automatyczne z zastosowaniem wrzeciona z układem poprzecznego ugięcia, BIAX RWA 2-30 - na robocie przemysłowym w firmie LUMEL, Polska